Σύνθετη Οργανική Χηµεία, Διονύσης Α. Παπαϊωάννου

ISBN: 978-960-02-3537-1
Σελίδες: 768
Έτος πρώτης έκδοσης: 1995
Έτος τρέχουσας έκδοσης: 2019
Διαστάσεις: 21 × 29 cm

Βρίσκεστε στην διαδραστική ιστοσελίδα του βιβλίου «Συνθετική Οργανική Χημεία», του Διονύση Α. Παπαϊωάννου

Η ιστοσελίδα παρέχει επιπρόσθετο υλικό (Προσάρτημα) σε μορφή .pdf, που θα σας βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση του βιβλίου.

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των παρατιθέμενων οργανικών αντιδράσεων του βιβλίου, παρέχεται η μηχανιστική τους ερμηνεία με αναφορές στο επιπρόσθετο υλικό (Προσάρτημα), υπό τη μορφή [Π.ν] όπου ν είναι η σελίδα του Προσαρτήματος. Η σαφής κατανόηση μιας αντίδρασης αφ’ ενός αποτελεί προϋπόθεση για τη σωστή εφαρμογή της και αφ’ ετέρου είναι προτιμότερη από την απλή αποστήθισή της. 

Στο Προσάρτημα περιλαμβάνονται και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων, οι οποίοι συνήθως καλύπτονται από την ύλη της βασικής Οργανικής Χημείας, όπως επίσης μια ενότητα όπου παρουσιάζεται εν συντομία η μηχανιστική ερμηνεία ενός μεγάλου αριθμού πολύ σημαντικών αντιδράσεων οι οποίες είναι γνωστές με τον συγκεντρωτικό όρο σύγχρονες αντιδράσεις [concerted reactions]. Η ερμηνεία αυτών των αντιδράσεων γίνεται κυρίως με τη μέθοδο των συνοριακών τροχιακών, η οποία είναι η απλούστερη ως προς την εφαρμογή και η πλέον περιγραφική από τις διαθέσιμες μεθόδους.

Για να κατεβάσετε το βοηθητικό υλικό, πατήστε πάνω στο βιβλίο και η λήψη θα ξεκινήσει αυτόματα